SONGARANES JULEKONSERT
Songseksjonen ved Fakultet for utøvande kunstfag inviterer til sin årlege førjulskonsert i Skur2. Det blir vakker song og verdenskjende tonar for solostemmar og ensemble under rettleiing og leiing av professor Elizabeth Norberg-Schulz.

Velkommen til julefest med song frå hjertet! Konserten er gratis.

Søndag 10. desember kl. 14.00

Universitetet i Stavanger - Fakultet for utøvende kunstfag